Ajalugu

Kulusäästlik tootmine pärineb Jaapanist. Sellisena oli välja kujunenud tootmisprotsess Jaapani autotööstuses 1980. aastateks, mil lääne ühiskond sellele enam tähelepanu hakkas pöörama. Esmakordselt kirjeldasid jaapanlaste tegutsemise eripära võrreldes tavapärase lääneliku tootmisega James Womack, Daniel Jones ja Daniel Roos oma raamatus „The Machine That Changed the World“ („Masin, mis muutis maailma“; 1990). Kitsamalt tähistasid  Womack, Jones ja Roos terminiga lean manufacturing kulusäästliku tootmise kõige silmapaistvamat, Toyota tootmissüsteemi (Toyota Production System).

Tavapärase ehk masstootmise alguseks loetake aastat 1913, mil Henry Ford seadis oma Highland Parki tehases üles esimese liikuva konveieriga tootmisliini. Kulusäästliku tootmise alguseks võib lugeda 1953. aastat, mil Toyotas jõudis lõpule esimese kanban-süsteemi väljaarendus koos vastava tootmisvoo sünkroniseerimisega. Inimese lahutamine masinast ning tootmiskontrolli visuaalne süsteem oli alanud.