Vigala Piimatööstus

Vigala Piimatööstuse restruktureerimine

Olukorrakirjeldus:

Tööstus mis on toiminud ligi 90 aastat, kuid kus puudusid kindlad reeglid ja nende täimise kord. Kogu juhtimine oli ülesehitatud inimeste teadmiste ja kogemuste põhjal. Probleemiks oli kvaliteet, liiga suur tööjõukulu ja vähene efektiivsus.

Teenuse tellimise põhjus:

Saada kinnitust enda tehtud analüüsile  ja lisaks uusi ideid tööstuse töö efektiivseks ümberkorraldamiseks.


Teenuse teostamine:

Peale tingimuste kokkulepimist, edastasin analüütikule vajaminevad dokumendid ja leppisme kokku tootmis päevad millal hakkame mõõtetöid teosatama.

Saadud tulemus:

Tulemuseks saime erapooletu kokkuvõtte tootmisest ja seal esinevatest puudustest. Lisaks ettepanekud tootmise ümberkorraldamiseks ja selle tulemusena saavutatud kokkuhoid!

Kuna meie ettevõttes oli palju kohti mida muuta ja kogu töökorraldus pärines nõukogudeajast, saime analüüsi mille põhjal on võimalik langetada tööjõukulu 21% käibest 9% protsendile. Lisaks palju töökorralduslike meetmeid mis hõlbustavad igapäevast tootmisjuhtimist.

Üks kuu peale tootmisanalüüsi oleme suutnud ettepanekutset rakendada umbes 1/3 mille tulemusena oleme hetkel langetanud tööjõukulu ca 6%!