Adductor AB

Ettevõttel Adductor AB on rikkalik kogemus tööstulikus programmeerimises ja elektroonikas. Alates 2004. aastast on nad pühendunud tootele nimega MUR-süsteem.

Akronüüm MUR tähendab "Masinate kasutamine reaalajas" (Machine Utilization Realtime). Süsteem võimaldab mõõta, visualiseerida ja tõsta tootlikkust tänu selgele ja interaktiivsele ülevaatele ettevõtte seadmete tööst. Reaalaja aruanded on saadaval nii kontori arvutides kui ka tsehhi monitoridel.

MUR-süsteem koos programmiga Adductor Client võimaldavad saada ülevaadet masinate tööst (tootlikkus, toodetud kogused, seisakud, hoiatused juhul kui tootmine ei saavutanud määratud eesmärki), analüüsida seda informatsiooni, omada kontrolli tehnilise hoolduse üle, kasutada OEE kalkulaatorit, Gantti graafikuid, erinevaid aruandeid ja palju muud.

Rohkem informatsiooni Adductor AB ja MUR-süsteemi kohta võib saada nende kodulehel adductor.eu.