Sensei põhitegevuseks on enda ja oma klientide väärtusahelate juhtimiskvaliteedi järjepidev kasvatamine eesmärgiga pakkuda täiuslikke tooteid ning teenuseid.

Sensei (jaapani keeles „õpetaja“) on väärtusahelate juhtimise kompetentsikeskus. Väärtusahel hõlmab kolme põhivaldkonda: tootearendust (R&D), tarneahelate juhtimist ning järelteenindust. Väärtusahela ülesandeks on lõpptarbija nõudluse rahuldamine ja positiivsete  emotsioonide loomine, mis kasvatavad tarbija usaldust ning lojaalsust.

Vaatamata ambitsioonikale püüdlusele pakkuda tarbijale täiuslikku toodet või teenust, tuleb eesmärgid täita minimaalsete kogukuludega, et väärtusahel toimiks efektiivseimal võimalikul moel. Selleks tuleb kogu ahela ulatuses hoiduda igasugusest raiskamisest ning keskenduda ainult lisaväärtuse loomisele, mis võimaldab omakorda maksimeerida kõigi väärtusahela osapoolte kasumit. Sealjuures kehtib reegel, et parim ei pruugi olla sugugi mitte kalleim lahendus. Väärtusahela kasumlikkuse maksimeerimisel on tähtsaim õige prioriteetide järjestus ning sellest tulenev ressursside jaotus. Näiteks pole kasu suurtest turunduskuludest ja reklaamieelarvest, kui turg ei võta toodet või teenust mingil põhjusel vastu. Samuti ei aita kliendi rahulolu kasvatada toote füüsiliste omaduste parandamine, kui soovida jätab hoopis tarneahela sooritus.

Rohkem informtasiooni leiad www.sensei.ee