Ingrid Joost

Olen olnud tegev tootmisjuhtimise valdkonnas üle 12 aasta. 1999. aastal asusin juhtima AS Baltika meestepintsakute tootmisüksust ning alates sellest hakkasin süvendatult huvituma kõigist tootmisettevõttes toimuvatest protsessides ning nende protsesside omavahelistest seosetest.

Minu eesmärk oli leida meetodeid erinevate protsesside parendamiseks ja efektiivistamiseks ning samal teemal kaitsesin ka 1999.a. TTÜ-s diplomitöö.

Pärast seda olen töötanud tootmisjuhina einevates tekstiili ja mööblitööstus ettevõtetes ning kõikides nendes ettevõtetes on olnud minu peamiseks eesmärgiks tootmisprotsesside efektiivsuse tõstmine, protsesside optimeerimine ning parendamine. Aastatel 2006-2009 töötasin AS Otto Bock Estonia (meditsiiniliste rehabilitatsioonitoodete tootmine) tootmisplaneerija ning tootmisprojektide juhina. Antud ettevõttes õnnestus mul edukalt rakendada standardminuti põhine tootmisplaneerimis süsteem ning esmakordselt tõdesin reaalselt, et ka läbi õige tootmise planeerimise on võimalik efektiivsust tõsta. Põnevaks väljakutseks kujunes minu jaoks aastatel 2007 – 2009 Otto Bock Hiina tootmisüksuses tootmise käivitamine Pekingis. Antud projektis kujunes üheks suuremaks väljakutseks kõrgekvaliteedilise toodangu tootmise saavutamine. Kogu projekt kujunes väga edukaks ning projekti lõppu tulemuseks oli 100% -liselt kvaliteetne toodang tähtajaliselt toodetuna.

Alates 2009 aastast töötasin Trüb Baltic AS tootmisjuhina. Oma igapäevatöös olen rakendanud järk-järgult erinevaid Visual Managmenti ja OEE põhimõtteid ning näinud, et antud põhimõtete rakendamisega on võimalik tootmise efektiivsust tõsta reaalselt kuni 30%.

Lisaks olen tegutsenud alates 1990. aastast ka tootmise juhtimise õppejõu, koolitaja ja konsultandina.

Ingridi CV saab näha siin