Miks Lean Enterprise Estonia?

Missioon 

Propageerides ja tutvustades kulusäästlikku mõtlemist soovime tõsta Eesti tööstuse ja teeninduse kasumlikkust ja tootlikkust. 

Visioon

Eestis on olemas kulusäästliku mõtlemise keskus, mis aitab tööstus- ja teenindusettevõtetel leida optimaalse ja efektiivse viisi kulusäästliku mõtlemise rakendamiseks.

Praktika

Meie meeskonnal on pikaajaline kogemus nii tootmise korraldamises ja juhtimises kui ka kulusäästliku tootmise ja mõtlemise rakendamisel.
Kulusäästlik mõtlemine (ing lean thinking) sai alguse kulusäästlikust tootmisest (ing lean manufacturing) ning see omakorda Toyota Tootmissüsteemist (Toyota Production System). Ilma tootmise juhtimise ja korraldamise tegeliku kogemuseta ei saa inimene olla kulusäästliku mõtlemise hea nõustaja. Miks? Sest ta on puhas teoreetik - tundes küll mõnd parendamise tehnikat, ei tunne ta siiski piisavalt seda valdkonda, mida kavatseb parandada.

Teooria

Lisaks praktikale tunneb meie meeskond ka väga hästi teooriat - nii operatsioonide (tootmise) juhtimise kui ka kulusäästliku mõtlemise oma.
Praktika on hea. Kuid tootmise juhtimine ilma tugeva teoreetilise baasita ei anna praktikas enamasti soovitud tulemust. Operatsioonide juhtimise (ing operations management) teooria valdamine annab meie meeskonnale selgelt struktureeritud arusaamise tootmis- või teenindusorganisatsiooni toimimisest. Kulusäästliku mõtlemise teoreetiline arendamine peegeldub ka meie praktilise tegevuse pidevas täienemises.