Erikoolitused

Erikoolitused on vastavalt kliendi soovidele ja võimalustele koostatud koolitused. Nende maht, sisu ning maksumus sõltuvad konkreetsest tellimusest.

Erikoolituse saab korraldada ka tavapärasest (12 inimest) suuremale grupile, koolitust võib läbi viia ka mitu treenerit koos. Koolituse keelteks on eesti, vene ja inglise keel.

Erikoolituste temaatika võib olla erinev: võib valida teemasid nii standardkoolitustest kui lisada neile muid, nagu nt:

- protsesside kaardistamise meetodid (lisaks VSM'le),

- muudatuste juhtimine,

- efektiivne tootearendus

- ja palju muud.

Sarnaselt standardkoolitustega võivad ka erikoolitused olla nõustamisprojekti üheks komponendiks.

Erikoolituse soovide ja võimaluste arutamiseks võtke meiega ühendust.