Nõustamine

Nõustamise eesmärk on lahendada ettevõtte tootmisprotsesside probleem (probleemid) pikaajalises koostöös ning ehitada ettevõttes üles pideva parendamise (jp kaizen) süsteem kulusäästliku mõtlemise (ing lean thinking) põhimõttel.

Nõustamisprojekt algab tavapäraselt ettevõtte tootmiskorralduse diagnostikaga, mis viiakse läbi EAS'i programmi raames. Ettevõtte tootmiskorralduse diagnostika on ettevõttele tasuta.

Diagnostika käigus vesteldakse ettevõtte põhifunktsioonide juhtidega ning suuremas osas uuritakse tootmisosakonna toimimist - lisaks vestlustele juhtide ja meistritega toimub ringkäik tootmises ning selle vaatlemine. Diagnostika ajaline maht võib olla erinev (sõltudes ettevõtte suurusest), üldjuhul kestab see 2 tööpäeva:

- 0,5 päeva diagnostika ettevalmistamiseks;

- 1,0 päeva diagnostika läbiviimiseks;

- 0,5 lõppraporti kirjutamiseks ning arutamiseks ettevõtte juhiga.

Tootmiskorralduse diagnostika lõppraport kajastab informatsiooni ettevõtte peamiste tegevusvaldkondade kohta ning toob välja parendamise peamised võimalused ning potentsiaali. Lõppraport kooskõlastatakse ettevõttega ning selle allkirjastavad ettevõtte esindaja ja konsultant.

Kõik meie meeskonna liikmed on saanud tootmiskorralduse diagnostika läbiviimiseks EAS-i aktsepteeringu.

Tootmiskorralduse diagnostika raporti põhjal luuakse nõustamisprojekt ning taotletakse EAS-ilt toetust (kuni 50%).

Nõustamisprojekti temaatika, pikkus, ulatus ning maksumus sõltuvad probleemist ning valdkonnast, millega tegeletakse. Üldjuhul ei soovitata ühe nõustamisprojekti pikkuseks plaanida rohkem kui 6 kuud. Tootmiskorralduse diagnostika järgsete nõustamisprojektide hulk ei ole piiratud.

Nõustamisprojekti põhiliseks töövahendiks on töötoad - poole- või ühepäevased seminarid konkreetse probleemi või küsimuse lahendamiseks. Suuremale probleemile pühendatakse loomulikult ka suurem hulk töötube. Lisaks kasutatakse ka muid probleemide analüüsimise ja lahendamise meetodeid: koolitusi, protsessivaatlusi, visuaalsete andmete kogumist (foto ja video), koduseid töid (individuaalsed ja kollektiivsed), individuaalset nõustamist ja palju muud.

Nõustamisvõimaluste arutamiseks palun võtke meiega ühendust.