Standardkoolitused

Osa kliente teab väga kindlalt, mida nad tahavad, ning on küsinud koolitusi ühel kindlal teemal. Siin on toodud kõige populaarsemat standardkoolitused.

Standardkoolitus on nii-öelda juba pakendatud toode - koolitusmaterjal on valmis ning korraldatud nii, et ei vaja kohandamist eri klientide erinevate nõudmistega. Standardkoolitused annavad mingi teema aluspõhimõtted   kliendi ettevõtte eripärast (suurusest ja valdkonnast) sõltumatult.

Kõik standardkoolitused sisaldavad suurt osa (kuni 50%) praktilist tegevust.

Üldjuhul on standardkoolituse kestus  2 päeva (16 akadeemilist tundi), mõned koolitused kestavad ühe päeva. Standardkoolitus on mõeldud maksimaalselt 12 osalejale.

Koolitus ühel kindlal teemal on kõige kiirem viis baasteadmiste omandamiseks selle teema või meetodi kohta. Lisame pidevalt pakkumisse uusi standardkoolitusi. Kõiki koolitusi viime läbi eesti, vene või inglise keeles.

Standardkoolitused võivad olla üheks osaks erikoolitusest või nõustamise projektist.

Koolituse tellimiseks võtke meiega ühendust.