2c8 Modeling Tool

2c8 Modeling Tool võimaldab kirjeldada ja jagada protsesside voogusid ja kaarte üle kogu organisatsiooni nii, et neist on lihtne aru saada, kuna informatsiooni on just niipalju kui vaja. Samal ajal programm võimaldab süveneda huvipakkuva protsessi ja saada detailsemat informatsiooni ning järgida linke seotud süsteemidele ja dokumentidele.

2c8 võimaldab selgitada välja ja arutleda probleeme, riske ja võimalusi, paigutades neid vastava protsessi alla. 

Kõige levinumad programmi kasutusvaldkonnad on: 

  • Juhtimissüsteemide väljaarendamine
  • Äriprotsesside dokumenteerimine
  • Probleemide, riskide ja võimaluste väljaselgitamine
  • Projektide kaardistamine
  • Toodetele ja teenustele nõudmiste määramine
  • Vastutusvaldkondade selgeks tegemine
  • Nõudmiste ja eesmärkide selgeks tegemine
  • Tulemusele orienteeritud lähenemise juurutamine