III Lean Foorum (10.05.2012)

MTÜ LEAN ENTERPRISE ESTONIA korraldab III Lean Foorumi

Foorumi eesmärgiks on tuua kokku kulusäästliku mõtteviisi asjatundjaid, praktikuid ning kõiki huvilisi arutama valdkonnaga seotud probleemistikku.

I Lean foorum toimus 24. septembril 2009 Tallinnas kus toodi välja kriitilised aspektid kulusäästliku mõtlemise juurutamisest.
II Lean foorum toimus 3. märtsil 2010 Pharmadule OÜ territooriumil ning teemaks oli motivatsioon kulusäästliku mõtlemise rakendamisel.
 
III Lean foorumi teemaks on protsesside kaardistamise tööriistad ja nende praktiline rakendamine.  Foorumi vastuvõtjaks on seekord ettevõte Enics Eesti AS (www.enics.com). 
Foorumi temaatika ning ajakava on järgmised:
 
09.45__Kogunemine
10.00__Algus ning foorumi tervitussõnad – Aleksandr Miina (LEE) ja Emöke Sogenbits (Enics Eesti AS)
10.15__Protsesside kaardistamine ning selle roll kulusäästlikus mõtlemises – Aleksandr Miina (LEE)
10.45__Praktilised ja efektiivsed tööriistad protsesside kaardistamiseks: 2c8 tööriista tutvustamine koos praktiliste näidetega – Roman Zahharov (LEE)
12.00__Lõuna
12.45__Sõit Enics'isse
13.15__Ringkäik Enics Eesti AS tootmises, fookus kulusäästliku mõtlemise rakendamisele
14.15__Sõit tagasi Waide motelli
14.30__Kohvipaus
14.45__Protsesside kaardistamise praktika Enics Eesti AS’is – Heigo Öebius (Enics Eesti AS)
15.45__Foorumi lõpetamine – Aleksandr Miina (LEE)
16.00__Lõpp