Kulusäästliku mõtlemise praktilised tööriistad 18-19.08.2015

Eesti ettevõtete protsessidesse on järjest enam ilmunud tehnilisi kalleid seadmeid, mis peaksid tõhustama ettevõtete tootlikkust. Ettevõtete seadmete tootlikkuse jälgimise tehnilised lahendused aga on seni olnud piiratud või on sellised, mis ei toeta kogu äriprotsessi.      

Lean Enterprise Estonia korraldas ainulaadse seminari, kus käsitleti kogu äriprotsessi jälgimiseks vajalike tööriistade kasutusvõimalusi. Osalejatel oli endil võimalik praktiliste harjutustega veenduda tööriistade reaalset kasutust.

Käsitleti kolme erinevat, kuid kogu äritegevust toetavat tööriista:

Koolituse raames on toimunud järgmised tegevused:

I PÄEV

  • Tootlikkuse mõõdiku OEE ja selle komponentide tutvustamine
  • Tootmise simulatsioon koos tööriistade kasutamisega
  • Töömeetodi video analüüs Video Timer Pro abil
  • Tootlikkuse kontroll Evocon tööriista abil

II PÄEV

  • Protsesside kaardistamine 2c8 Modeling Tool tööriista abil
  • Parendustegevuste planeerimine ja juurutamine, uus tootmise simulatsioon
  • Uue simulatsiooni analüüs tööriistade abil

Osalejate sõnul said nad ülevaate ettevõtte tegevuseks väga vajalikest tööriistadest, mida saab kasutada ettevõtte igas tegevusvaldkonnas ja kindlasti hakkavad rakendama neid tööriistu enda tootmistes, et parandada ettevõtte tootlikkust.

Kuna seminari osalejate arv oli piiratud, kavatseme lähiajal kindlasti seminari korrata selleks, et järjekordsetel osalejatel avaneks võimalus omal käel proovida ettevõtte tootlikkust tagavate tööriistade terviklahendust.