Üritused

MTÜ Lean Enterprise Estonia korraldab pidevalt oma liikmetele ja teistele huvilistele erinevaid üritusi, mis on suunatud kulusäästliku mõtlemise propageerimiseks ning valdkonna probleemistiku arutamiseks.

Allpool on toodud ülevaade toimunud ja toimuvatest üritustest.

I Lean Foorum (24.09.2009)