2c8 Protsesside kaardistamise tarkvara abil ISO9001 ja ISO14001 standardite sertifitseerimiseni

on .

Lean Enterprise Estonia koostööpartner Nefab Packaging OÜ läbis veebruaris edukalt ISO 9001:2015 ja 14001:2015 sertifitseerimise auditi, olles esimeseks ettevõtteks Eestis, kes on selle jaoks võtnud kasutamisele 2c8 Modelling Tool tööriista. Läbi selle on veel kord tõestatud visuaalse protsesside kirjeldamise väärtuslikkust.

Kvaliteedispetsialist Helen Hiljka räägib: „Auditiks hakkas ettevõte valmistuma 2016 aastal, uuendades ja kaasajastades täielikult oma juhtimisüsteemi. Kuna varasemad ISO standardid nõudsid hulgaliselt dokumenteeritud infot, siis uute standardite võtmesõnaks on protsessikeskne lähenemine ning ettevõte peab suutma tõestada, et määratud tegevusi tehakse, vähendades tunduvalt juhtimissüsteemi dokumentatsiooni mahtu. Nefab Packaging OÜ soov oli olemasolevat juhtimisssüsteemi mahukust vähendada ja seda lihtsustada, et töötajad oleksid rohkem huvitatud ja kaasatud.

Oluline roll oli kõikide põhi- ja tugiprotsesside ajakohastamisel ning riskide ja parenduskohtade leidmisel, selles osas oli parimaks tööriistaks 2c8, tänu millele sai koostöös osakondadega kaardistatud olulised protsessid ning ülesse ehitatud ka ettevõtte ärijuhtimise protsesside kaart ning juhtimissüsteemi käsiraamat. 2c8 tööriist aitas ettevõttes juurutada protsessikeskset lähenemist, lihtsustades tunduvalt ettevalmistumist ja luues suurepärased eelises ISO auditi läbimiseks. Positiivset tagasisidet on saadud ka oma töötajatelt ning erinevatelt klientidelt, koostööpartneritelt.

Kindlasti sellega töö ei piirdu, edasine plaan on detailselt kaardistada ka tootmisoperatsioonid, et tootmistööd veelgi efektiivistada ning samuti on tulevikus läbi sama programmi panna rõhku tööohutus juhtimise kaardistamisele, et hakata valmistuma OHSAS sertifitseerimiseks. Protsessid vajavad järjepidevad tähelepanu ning ajakohastamist, kuid 2c8 on teinud selle võimalikult lihtsaks.“

Helen on tutvustanud mõned visualiseeritud protsessid ISO sertifitseerimisel järgneval moel:

 

Palju õnne eduka esimese etapi saavutamise puhul ning palju edu järgnevateks!